Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας είναι οικογενειακή και δραστηριοποιείται στον τομέα του Σκυροδέματος από το 1985. Ιδρυτής της ο Λάμπρος Κώτσης ξεκίνησε με την μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, στην συνέχεια με Πρέσα μπετού και κατόπιν με τις Αντλίες Δικτύου όπου συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Η τεχνογνωσία του συνεχίζεται με τον Άρη Αθανασιάδη.

Η Εταιρία

Εταιρικό προφίλ

Τα μηχανήματα μας έλαβαν μέρος στην γέφυρα “Χαρίλαος Τρικούπης” στο Ρίο – Αντίριο.
Η μακρόχρονη πείρα μας, το εξειδικευμένο μας προσωπικό και οι συνεργάτες συμβάλουν στην ολοκληρωμένη εικόνα του έργου και της συνεργασίας μας με τις εταιρείες σκυροδέματος.
Στις προτάσεις μας επίσης συμπεριλαμβάνονται και συνδέσεις με άριστα και αξιόπιστα συνεργεία για διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων, σταμπωτών, μονώσεων, γεμισμάτων δωματίων με τσιμεντοκονία – περλομπετό ή ελαφρομπετό. Στον τομέα της άντλησης μπορούμε να ικανοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οποιαδήποτε απαίτηση του πελάτη. Πράγμα στο οποίο συμβάλουν τα ειδικά μηχανήματα μας και η μακρόχρονη πείρα μας.
​Όταν μια συμβατική αντλία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η πρόσβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με σωλήνες, οι αντλίες μας είναι αυτό που απαιτείτε για τις ανάγκες της σκυροδέτησης. Με δίκτυα από 30 έως και 100 μέτρα καλύπτουμε αποστάσεις δύσβατες και χώρους μη προσπελάσιμους. Η γρήγορη και ευέλικτη συναρμολόγηση των σωλήνων με τα κλειδιά, μαζί με τις ελάχιστες απαιτήσεις χώρου που χρειάζεται η αντλία, μας δίνει την ευελιξία να πραγματοποιηθεί μια γρήγορη και έτοιμη για χρήση σκυροδέτηση.
Προϊόντα καθημερινής αντλήσεως: γαρμπιλομπετό C16/20, C20/25, C25/30 και C30/37. Ελαφροσκυρόδεμα, Ινοπλισμένο σκυρόδεμα, Περλομπετό και τσιμεντοκονία έρχονται από τις εταιρείες Έτοιμου Σκυροδέματος τα οποία καλύπτουν όλες τις ειδικές απαιτήσεις των κατασκευών.