ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Aντλήσεις βιομηχανικών δαπέδων.

Aντλήσεις βιομηχανικών δαπέδων.

 

Δάπεδα τα οποία είναι από γαρμπιλοσκυρόδεμα ιδιαίτερης αντοχής για υπόγειους χώρους στάθμευσης – πιλωτές.

 

 
1

 

Γέμισμα προκάτ οικίας με γαρμπιλομπετό βιομηχανικού δαπέδου.

 

 

Tσιμεντοκονία.

Η Εταιρία

 

Η κλασική και οικονομική λύση για γεμίσματα δωματίων στην οποία μπορούν να προστεθούν και ίνες προπυλενίου.

 

 

Σκυροδετήσεις αναστηλώσεων κτηρίων ειδικού σκυροδέματος.

Η Εταιρία

 

Σκυρόδεμα Lafarge Agilia C30/37.